ENG1000 Innføring i sosiolingvistikk

Engelsk. 7,5 studiepoeng.

Noe annet?