KULT1102 Innovasjon, kultur og næring

Kulturstudier. 7,5 studiepoeng.

Noe annet?